top of page
Nguồn

Nguồn

₫2,310,000Price

Nguồn sử dụng cho rèm hộp kính hệ G27

  • Nguồn đơn

    Điều khiển cho 1 bộ rèm
    Nguồn đôi Điều khiển cho 2 bộ rèm
    Nguồn đa kênh Điều khiển tối đa 4 bộ rèm

     

bottom of page